Przemysł 4.0

Po wynalezieniu maszyny parowej, elektryczności i wdrożeniu automatyzacji produkcji, czyli kolejnych trzech punktach zwrotnych w rozwoju przemysłu, zwanych rewolucjami, przyszła kolej na czwartą, polegającą na oparciu produkcji na najnowszych rozwiązaniach technologicznych wprowadzanych w ramach wszechstronnej transformacji cyfrowej. Takimi rozwiązaniami, które mają wpłynąć na optymalizację łańcucha wartości, są sztuczna inteligencja, internet rzeczy (IoT) oraz upowszechnienie systemów cyberfizycznych (CPS). Umożliwiają one komunikację na linii maszyna-maszyna (M2M) oraz wymianę dużych pakietów danych (Big Data) w czasie rzeczywistym pomiędzy dowolnymi urządzeniami, zbieranych i analizowanych na styku świata wirtualnego (technologie) i rzeczywistego (środowisko). Nowe technologie oferują szerokie zastosowanie w przemyśle i usługach, dając przykładowo możliwość niskokosztowej produkcji zindywidualizowanych produktów na życzenie klienta poprzez samouczące się linie produkcyjne w inteligentnych fabry-kach (tzw. smart factories), czy też inteligentne produkty monitorujące własny cykl życia i autonomicznie wysyłające powiadomienia o konieczności modernizacji. ( Fragment artykułu „Polska zrobiła krok ku Przemysłowi 4.0” autorska A. Besiekierskiej, M. Gorgola, Rzeczpospolita, 31.03.2019).

O aspektach prawnych Przemysłu 4.0:
cyfrowy bliźniak,
cyfrowy bliźniak-cyberbezpieczeństwo w przemyśle,
– wykorzystanie danych pochodzących z procesów przemysłowych.