Cyfrowy bliźniak

Chociaż rozwiązania „cyfrowego bliźniaka” (digital twin) są dostępne na rynku od kilkunastu lat, w ostatnich latach obserwuje się wzrost ich popularności. Jest on spowodowany ogólnym przyspieszeniem procesu digitalizacji w gospodarce, w szczególności rozwojem Przemysłu 4.0, oraz większą dostępnością chmury obliczeniowej, dzięki której rozwiązania dostępne do tej pory jedynie dla wielkich graczy, będą w zasięgu średnich i małych przedsiębiorców.

Tworzenie i korzystanie z cyfrowych replik produktów, systemów oraz procesów rodzi pytania natury prawnej. Wśród aspektów prawnych na pierwszym planie pojawiają się zasady odpowiedzialności dostawcy za wadliwe działanie cyfrowego bliźniaka oraz zasady korzystania z danych i z własności intelektualnej. W związku z popularnością platform IoT opartych na chmurze obliczeniowej, istotne znaczenie ma również charakter relacji z dostawcą, w szczególności możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy i przeniesienia cyfrowego bliźniaka do innego dostawcy, w przypadku zakończenia współpracy.

Pełny tekst artykułu A. Besiekierskiej jest dostępny na stronie AutomatykaOnline.pl.