Dr Agnieszka Besiekierska
adwokat z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze szerokorozumianego prawa technologii komunikacyjnych (ICT) Więcej informacji

Umowy IT
– umowy na rozwój, wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych, umowy o outsourcing funkcji IT,
-przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie, kompleksowa obsługa prawna projektów informatycznych realizowanych w metodyce kaskadowej i zwinnej,
-w przypadku istniejących umów ocena szans skutecznego dochodzenia roszczeń. KONTAKT              

Usługi internetowe i ecommerce
– kompleksowa ocena prawna modelu biznesowego, przygotowanie ogólnych warunków obsługi użytkowników / klientów oraz dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
-przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów z dostawcami rozwiązań informatycznych,KONTAKT

Cyberbezpieczeństwo
– realizacja obowiązków wynikających z tzw. cyberustawy, obejmujących wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informatycznym służącym do świadczenia usługi kluczowej, opiniowanie i negocjowanie umów z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie cyberbezpieczeństwaKONTAKT              

Szkolenia
– dostosowane do potrzeb prawników i osób niebędących prawnikami, dotyczące prawnych aspektów nowych technologii. KONTAKT

Inne obszary
– jeśli wspólnie dojdziemy do wniosku, iż będzie to miało wymierną wartośc dla Państwa. KONTAKT