Cyfrowe łańcuchy dostaw

Cyfrowe łańcuchy dostaw (digital supply chains) są kluczowym elementem Przemysłu 4.0. Od tradycyjnych różnią się tym, iż umożliwiają zbieranie, integrowanie, interpretowanie i wykorzystywanie wysokiej jakości danych w czasie rzeczywistym. Cel ten jest osiągany przy zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych, takich jak rozpoznawanie obrazów, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe oraz coraz bardziej popularna technologia blockchain.

Wśród licznych zagadnień prawnych związanych z implementacją cyfrowych łańcuchów dostaw można wskazać wymogi związane z dokumentami przewozowymi, status prawny tzw. inteligentnych umów (smart contracts) w przypadku cyfrowych łańcuchów dostaw opartych na technologii blockchain oraz aspekty prawne działalności konsorcjów, złożonych z dostawców rozwiązań i uczestników łańcucha.

Pełny tekst artykułu autorska A. Besiekierskiej i i A. Malinowskiego jest dostępny na stronie AutomatykaOnline.pl