Polityka prywatności

§ 1

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Besiekierska, prowadząca działalność pod firmą Kancelaria adwokacka adw. Agnieszka Besiekierska, ul. Jana Kazimierza 30/83, 01-248 Warszawa, tel. 512387359, email: kontakt@prawo-nowe-technologie.pl

2. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Administratora, takim jak firmy świadczące usługi hostingu danych, dostawcy narzędzi do analityki ruchu.

§ 2

1. Administrator przetwarza dane osobowe, udostępnione w korespondencji elektronicznej, dla celów wynikających  przedmiotu  korespondencji mailowej, przy czym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO (tj. prawnie uzasadniony cel, związany z działalnością gospodarczą.)

2. Administrator przetwarza dane osobowe w ramach stosowania cookies, w sposób wskazany w § 5, w celu analizy statystyk ruchu w serwisie „besiekierska.pl” i odpowiedniego doboru treści na stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO (tj. prawnie uzasadniony cel, jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu).

§ 3

Państwa dane będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji lub prowadzenia działań, związanych z przedmiotem działalności administratora (świadczenie usługi przez administratora). Okres ten może zostać wysłużony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności o okres, w którym mogą być dochodzone roszczenia przeciwko administratorowi.

§ 4

Przysługuje Państwu prawo:

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

3) żądania usunięcia  danych osobowych;

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) przenoszenia  danych osobowych (pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej umowy lub zgody);

6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7) do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 5

1. Administrator korzysta z usług Google Analytics, usługi analizy oglądalności serwisu„besiekierska.pl”, udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.

2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia identyfikacji sposobu korzystania ze strony przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z serwisu przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez Google na jej serwerach, zgodnie z jej zasadami przetwarzania danych osobowych (polityka: https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

3. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce lub instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 6

Administrator nie korzysta z Państwa danych osobowych  do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji.

§7

W przypadku pytań, dotyczących sposobu lub zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na adres administratora wskazany w § 1 lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@prawo-nowe-technologie.pl.